ODURZENIE nr 3 (13) 2011

0
1111

Numer dostępny w wersji online:

 

Literatura

Domy i statki, czyli o potrzebie odurzenia – Wit Pietrzak

Świadomość odmienności – odmienność świadomości. Transopisanie Marilyn Monroe – Anna Kapusta

Literackie odurzenia, czyli niebanalny „haj” na przykładach Prousta i Zagajewskiego – Michał Piętniewicz

 

Sztuka

W fałdach splątani – Patrycja Cembrzyńska

Naganne zachowania – Marta Lisok

Rytualne wyzwalanie ciała – Zuzanna Sokołowska

Wielość szarości – Stefan Papp

 

Muzyka

Doświadczenie psychodeliczne w twórczości rockowej czasów przełomu hipisowskiego w USA i Wielkiej Brytanii – Andrzej Dorobek

Hałas jako opresja i przebudzenie. O dwóch incydentach „muzycznych”- Dariusz Brzostek

Formy – naturalna multimedialność (5): Nadstruktura – Michał Górczyński

 

Teatr

Pieśń Dionizosa. Antyczny kosmos Gardzienic – Katarzyna Lemańska

Bad trip – deliryczne metafory Sarah Kane – Agnieszka Marek

Oczy innego. Brave Festival. Przeciw wypędzeniom z kultury – Katarzyna Bester

 

Film

I don’t like the drugs but the drugs like me: serial Siostra Jackie i queerowa polityka narkotykowa – Grzegorz Stępniak

Uzależnij się od lat 90! Nocne graffiti jako trip po ostatniej dekadzie XX wieku – Artur Zaborski

Węgierskie „nic, które boli”. Rzecz o węgierskich literatach, ich uzależnieniach i melancholii w kinie węgierskim – Joanna Chludzińska

 

Archeologia, antropologia

Jogin w laboratorium – Agata Świerzowska

Świadomość odmieniona w paleolitycznych jaskiniach – Michał Wasilewski

Ekstatyczne odurzenie, czyli rzecz o „najstraszliwszym i najsłodszym”spośród bogów – Magdalena Czerny

Boskie wizje, czyli jak mieszkańcy Mezoameryki kontaktowali się z bóstwami – Magdalena Rusek

 

Varia

Gra w twórcę – Jacek Szlak

Padjelanta trek – forsowne wyjście z odurzenia – Anna Nacher, Marek Styczyński

Odurzenie jako puls niknięcia-wyłaniania. O smutku podróży i miejskiej nocnej zatracie – Anna Szołtysek-Grzesikiewicz

 

 

Dodaj odpowiedź