Tag: Zyta Rudzka

  • Ciągły ruch

    Nagroda Literacka im. Juliana Tuwima przyznawana jest u kresu sezonu literackiego i festiwalowego – grudzień to czas podsumowań, trudno zatem o lepszy termin dla uhonorowania za całokształt twórczości. ...