Autor: Agata Kupracz

literaturoznawczyni, magister filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie doktorantka w Katedrze Literatury i Tradycji Romantyzmu UŁ. Zajmuje się przejawami literaturyzacji w narracjach oralnych, antropologią słowa, historią mówioną oraz mikrohistorią. Szczególnie interesuje się literaturą i historią II wojny światowej – holokaustem i ludobójstwem na Kresach Wschodnich.