Autor: Aleksandra Ewa Furtak

absolwentka specjalizacji filmowej Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu; studiowała historię na Uniwersytecie Wrocławskim. Uwielbia czeskie filmy, czesko-kanadyjski hokej, amerykańską literaturę i muzykę poza wszelkimi narodowościowymi ograniczeniami.