Autor: Aleksandra Jastrzębska

doktorantka literaturoznawstwa na Wydziale Polonistyki UJ. Zajmuje się literaturą współczesną, a w szczególności życiem gatunków literackich.