Autor: Aleksandra Potoczek

robiła Doktoranckie Interdyscyplinarne Studia w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się rosyjską literaturą współczesną, filmem i dziennikarstwem.