Autor: Aleksandra Sowa

studentka Wiedzy o Teatrze Uniwersytetu Jagiellońskiego, recenzentka teatralna. Interesuje się teoriami nienormatywnych ekspresji płciowych i seksualnych, szczególnie w postaci queer studies. Szuka granic teatru dramatycznego, ostatecznie popadając w performatykę.