Autor: Andrzej Krzanowski

doktor habilitowany, pracownik Katedry Ameryki Łacińskiej w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ. Kierownik wielu wypraw badawczych na teren Ameryki Południowej, jeden z pierwszych polskich badaczy tego regionu. Były ambasador RP w Wenezueli, konsul honorowy Peru w Krakowie.