Autor: Angelika Łuszcz

doktorantka literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat wybranych aspektów etycznych w poezji współczesnej. Publikowała m. in. w „Chimerze”, „Zeszytach Poetyckich”. Współpracuje z „Podlaskim Kwartalnikiem Literackim”, Fundacją Wisławy Szymborskiej oraz internetową redakcją Noir Cafẻ.