Autor: Bożena Prochwicz-Studnicka

arabistka, adiunkt w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizuje się w zakresie klasycznego świata islamu, a zwłaszcza struktury klasycznego społeczeństwa i wybranych aspektów życia codziennego w tradycyjnym mieście, autorka książki „Żebracy, włóczędzy i oszuści na arabsko-muzułmańskim Wschodzie X-XIV wieku”.