Autor: Delfina Piekarska

studiowała Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim (kierunki wiodące: filozofia i historia sztuki). Zajmuje się zagadnieniami współczesnej architektury i sztuki.