Autor: Dobromiła Gołębiak

absolwentka filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktualnie kończy filozofię. Pasjonuje się kinem włoskim i radzieckim. Jej największą miłością pozostaje jednak Kotek.

  • Chlew

    Pier Paolo Pasolini jest artystą, który chętnie sięga po przypadki graniczne, by diagnozować problemy współczesnego mu świata. Tak też czyni w swoim dramacie pt. Chlew, gdzie odwołując się do metafory ...