Autor: Eliza Gumulak

studentka drugiego roku studiów magisterskich na kierunku iberystyka na Uniwersytecie Warszawskim. Po obronie pracy licencjackiej zatytułowanej Zjawisko bohemy i jego odzwierciedlenie w książce Nosotros dos Néstora Sáncheza nie ustaje w poszukiwaniu przejawów marginalności w literaturze, głównie latynoamerykańskiej. Interesuje ją również Beat Generation, muzyka jazzowa i rockowa, podróże, surrealizm w sztuce i w życiu codziennym. Publikowała w „Tlenie Literackim” i „Drobiazgach”.