Autor: Elżbieta Prokopowicz

absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (literatura porównawcza), współpracuje z prasą, fotografuje. Podróże to nie tylko jej pasja, ale i praca.