Autor: Ewa Łukaszyk

dr hab. prof. UW, ur. 1972, krytyk kultury i literaturoznawca o orientacji komparatystycznej; wykładowca na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, koordynatorka Komisji Humanistyki Transdyscyplinarnej. Poszukuje nowych paradygmatów w humanistyce, związanych m.in. z takimi pojęciami, jak kondycja transkulturowa i transkolonialność, poświęcając dużo uwagi kulturom pozaeuropejskim. Rozwija też inspiracje topologii matematycznej, zmierzając w stronę teorii skupionej wokół takich problemów, jak pustka, brak, nieobecność, potencjalność i emergencja w literaturze i sztuce.