Autor: Jakub Wydrzyński

kulturoznawca, publicysta, prozaik. Stały współpracownik magazynu „Kultura Enter” wydawanego przez Warsztaty Kultury w Lublinie. Opowiadania i reportaże o współczesnym Izraelu publikował w czasopismach „Odra”, „Pogranicza” i „Akcent”. Jako animator kultury współpracował z Ośrodkiem Brama Grodzka „Teatr-NN” w Lublinie, Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie, Beit Polska i Dyskusyjnym Klubem Filmowym „16”. W Instytucie Kultury UJ przygotowuje pracę magisterską na temat reprezentacji tożsamości żydowskiej w najnowszym kinie izraelskim.