Autor: Jan Elantkowski

historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gościnnie (2010/2011) pracownik naukowy w Instytucie Badawczym Historii Sztuki na Węgierskiej Akademii Nauk w ramach Stypendium Wyszehradzkiego. Obecnie doktoryzuje się w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie im. Eötvösa Loránda w Budapeszcie, a tematem jego badań są Holokaust oraz problem pamięci w węgierskiej oraz polskiej sztuce.