Autor: Kinga Misiorna

absolwentka poznańskiej muzykologii i dziennikarstwa; studentka Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych; przygotowuje pracę magisterską o alterkonsumpcji jako nowej formie konsumpcji i konsumpcji zrównoważonej; wielbicielka muzyki islandzkiej.