Autor: Klaudia Adamowicz

doktorantka Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, studentka ostatniego roku Zarządzania Kulturą UJ. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat japońskiej kultury alternatywnej, jak również pracę magisterką o widzach Opery Krakowskiej.