Autor: Łukasz Białkowski

doktor w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii UJ, zajmuje się zagadnieniami sztuki najnowszej. Publikuje eseje, teksty krytyczne i tłumaczenia z języka francuskiego.