Autor: Łukasz Grabuś

doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Polonistyki, specjalizacja teatrologia. Interesuje się operą i teatrem muzycznym.