Autor: Magda Heydel

pracuje w katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ. Opublikowała m.in. „Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej” (2003), „Gorliwość tłumacza”. „Przekład poetycki w dziele Czesława Miłosza” (2013) oraz antologię „Współczesne teorie przekładu” (2009, wraz z Piotrem Bukowskim). Redaktor naczelna czasopisma naukowego „Przekładaniec”. Tłumaczy literaturę języka angielskiego, m.in. dzieła Virginii Woolf, Josepha Conrada i Seamusa Heaneya.