Autor: Maja Jarnuszkiewicz

absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim; publikowała w „Terminusie”, „Ruchu Literackim”, „LiteRacjach”, „Fragile”, „Frazie” oraz w tomie zbiorowym Obroty liter. Szkice o twórczości Tomasza Różyckiego.