Autor: Małgorzata Micuła

doktorantka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Przygotowuje pracę doktorską pt. Afirmacja codzienności w sztuce Young British Artists, poświęconą fascynującej dekadzie w sztuce brytyjskiej, jaką były lata 90. XX wieku. Jako historyk sztuki interesuje się także śladami sztuki dawnej w sztuce współczesnej.