Autor: Marta Guillermo-Sajdak

doktorantka językoznawstwa UJ. Absolwentka komparastyki i oraz nauczania języka polskiego jako obcego. Mieszka w Urugwaju i zajmuje się odkrywaniem Ameryki Południowej.