Autor: Marta Kaflińska

doktorantka w Instytucie Archeologii UJ. Zajmuje się neolitem w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. skarbów. Interesuje się również problematyka antropogenezy człowieka.