Autor: Marta Kolorz

absolwentka filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Napisała pracę magisterską poświęconą
postaci wampira w kinie i telewizji. Od kilku lat częściej lub rzadziej współpracuje z kilkoma
portalami filmowymi. Członkini DKF-u Filmoznawcy UJ. Korektorka w portalu 16mm.