Autor: Michał Wasilewski

doktor nauk o Ziemi, geoarcheolog, nauczyciel akademicki, pracownik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze ogniskują się wokół możliwości zastosowań metod przyrodniczych w archeologii. Specjalizuje się w badaniach prehistorii i mitologii Ameryki Południowej. Autor książek – „Minerał jako lek – pomiędzy starożytnością a współczesnością” i „Skarby Akademii Górniczo-Hutniczej. Minerały, skamieniałości, skały”.