Magazyn Fragile

 • PRACA: ALIENACJA I KREACJA NR 4 (22) 2013

  79
  0
  Numer dostępny w wersji online:   Nieuprzywilejowane. Rozmowa z Dobrochną Kałwą i Zofią Łapniewską o kobietach na rynku pracy – Anna Gregorczyk, Agnieszka Kwiecień Netokracja, ...
 • PRZEKŁAD NR 3 (21) 2013

  77
  0
  Numer dostępny w wersji online:   Literatura Kultura – interwencja – dialog. Tendencje w nowszych studiach nad przekładem – Magda Heydel Próba wytłumaczenia przekładu. ...
 • CYBERARTYWIZM nr 2 (20) 2013

  86
  0
  Numer dostępny w wersji online:   Niepozorny impet. Nanoaktywizm w kulturze partycypacji – wobec teorii i praktyki – Ewa Wójtowicz Nagłość i emergencja. Przełamywanie ...
 • JEDZENIE nr 1 (19) 2013

  79
  0
  Numer dostępny w wersji online:   Horror devorantis, czyli o okropieństwie jedzenia – Beniamin Bukowski   Literatura Ziemniaki, hot dog i sushi, czyli ...
 • STAROŚĆ nr 4 (18) 2012

  70
  0
  Numer dostępny w wersji online:   Kiedy zaczyna się starość – Piotr Szukalski Druga młodość starości – Beniamin Bukowski   Literatura ...
 • COMING OUT RÓŻNICA MNIEJSZOŚCI nr 17

  67
  0
  Numer dostępny w wersji online:   Via politica negativa. O odmieńcach, różnicy i strategicznej negatywności – Tomasz Sikora Przyczynek do rozważań o różnicach – Beniamin ...
 • FOLK nr 2 (16) 2012

  65
  0
  Numer dostępny w wersji online:   Literatura Zaklinanie czasu. W rytm „Oberków do końca świata” – Małgorzata Lebda Strzygoń i strzyga w kulturze tradycyjnej i popularnej ...
 • MISTYFIKACJA nr 1 (15) 2012

  57
  0
  Numer dostępny w wersji online:   Literatura Uniwersalna Teoria Spisku według Eco – Wit Pietrzak „Wypożyczone biografie”. Narracje Helen Demidenko i Mishy ...
 • FIZYKA, BIOGRAFIA nr 4 (14) 2011

  65
  0
   Numer dostępny w wersji online:   Literatura Jedność wierszy i osoby. Biograficzna książka Czesława Miłosza o autobiograficznej twórczości Anny Świrszczyńskiej – Justyna Tabaszewska ...
 • ODURZENIE nr 3 (13) 2011

  63
  0
  Numer dostępny w wersji online:   Literatura Domy i statki, czyli o potrzebie odurzenia – Wit Pietrzak Świadomość odmienności – odmienność świadomości. Transopisanie ...