Magazyn Fragile

 • STRÓJ NR 1 (23) 2014

  323
  0
  Numer dostępny w wersji online:   Metka ma znaczenie. Rozmowa z Marią Humą, Prezeską Zarządu Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie – Anna Gregorczyk, Agnieszka ...
 • PRACA: ALIENACJA I KREACJA NR 4 (22) 2013

  263
  0
  Numer dostępny w wersji online:   Nieuprzywilejowane. Rozmowa z Dobrochną Kałwą i Zofią Łapniewską o kobietach na rynku pracy – Anna Gregorczyk, Agnieszka Kwiecień Netokracja, ...
 • PRZEKŁAD NR 3 (21) 2013

  238
  0
  Numer dostępny w wersji online:   Literatura Kultura – interwencja – dialog. Tendencje w nowszych studiach nad przekładem – Magda Heydel Próba wytłumaczenia przekładu. ...
 • CYBERARTYWIZM nr 2 (20) 2013

  295
  0
  Numer dostępny w wersji online:   Niepozorny impet. Nanoaktywizm w kulturze partycypacji – wobec teorii i praktyki – Ewa Wójtowicz Nagłość i emergencja. Przełamywanie ...
 • JEDZENIE nr 1 (19) 2013

  309
  0
  Numer dostępny w wersji online:   Horror devorantis, czyli o okropieństwie jedzenia – Beniamin Bukowski   Literatura Ziemniaki, hot dog i sushi, czyli ...
 • STAROŚĆ nr 4 (18) 2012

  280
  0
  Numer dostępny w wersji online:   Kiedy zaczyna się starość – Piotr Szukalski Druga młodość starości – Beniamin Bukowski   Literatura ...
 • COMING OUT RÓŻNICA MNIEJSZOŚCI nr 17

  258
  0
  Numer dostępny w wersji online:   Via politica negativa. O odmieńcach, różnicy i strategicznej negatywności – Tomasz Sikora Przyczynek do rozważań o różnicach – Beniamin ...
 • FIZYKA, BIOGRAFIA nr 4 (14) 2011

  251
  0
   Numer dostępny w wersji online:   Literatura Jedność wierszy i osoby. Biograficzna książka Czesława Miłosza o autobiograficznej twórczości Anny Świrszczyńskiej – Justyna Tabaszewska ...
 • ODURZENIE nr 3 (13) 2011

  222
  0
  Numer dostępny w wersji online:   Literatura Domy i statki, czyli o potrzebie odurzenia – Wit Pietrzak Świadomość odmienności – odmienność świadomości. Transopisanie ...
 • PATOS nr 2 (12) 2011

  276
  0
  Numer dostępny w wersji online:     Entrée Patos. Czy jeszcze ma prawo istnienia? – Marek Karwala   Literatura Patos a kultura masowa, ...