Magazyn Fragile

 • STRÓJ NR 1 (23) 2014

  Numer dostępny w wersji online:   Metka ma znaczenie. Rozmowa z Marią Humą, Prezeską Zarządu Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie – Anna Gregorczyk, Agnieszka Kwiecień   Literatura ...
 • PRACA: ALIENACJA I KREACJA NR 4 (22) 2013

  Numer dostępny w wersji online:   Nieuprzywilejowane. Rozmowa z Dobrochną Kałwą i Zofią Łapniewską o kobietach na rynku pracy – Anna Gregorczyk, Agnieszka Kwiecień Netokracja, czyli praca ...
 • PRZEKŁAD NR 3 (21) 2013

  Numer dostępny w wersji online:   Literatura Kultura – interwencja – dialog. Tendencje w nowszych studiach nad przekładem – Magda Heydel Próba wytłumaczenia przekładu. Rozmowa z Piotrem de ...
 • CYBERARTYWIZM nr 2 (20) 2013

  Numer dostępny w wersji online:   Niepozorny impet. Nanoaktywizm w kulturze partycypacji – wobec teorii i praktyki – Ewa Wójtowicz Nagłość i emergencja. Przełamywanie lokalności „samego ...
 • JEDZENIE nr 1 (19) 2013

  Numer dostępny w wersji online:   Horror devorantis, czyli o okropieństwie jedzenia – Beniamin Bukowski   Literatura Ziemniaki, hot dog i sushi, czyli polski stół ...
 • STAROŚĆ nr 4 (18) 2012

  Numer dostępny w wersji online:   Kiedy zaczyna się starość – Piotr Szukalski Druga młodość starości – Beniamin Bukowski   Literatura Starość nasza ...
 • COMING OUT RÓŻNICA MNIEJSZOŚCI nr 17

  Numer dostępny w wersji online:   Via politica negativa. O odmieńcach, różnicy i strategicznej negatywności – Tomasz Sikora Przyczynek do rozważań o różnicach – Beniamin Bukowski Pułapki ...
 • EKO nr 3 (9) 2010

  Numer dostępny w wersji online:      Literatura Język całkiem dziki. O ekokrytyce z Gregiem Garrardem – rozmawiała Julia Fiedorczuk Wywiad z Adamem Dickinsonem o ekopoezji, amerykańskich ...
 • ŚWIĘTO! nr 4 (10) 2010

  Numer dostępny w wersji online:   Literatura Przeciw świętu. Poezja Philipa Larkina wobec rytuału – Agnieszka Jeżyk Wielkie żarcie. Świętowanie według Tadeusza Różewicza ...