Grzegorz Mart, Painting, Action!

0
1033

Cykl performansów malarsko-filmowych Grzegorza Marta przygotowany dla Bunkra Sztuki rozwija pomysł artysty, realizowany od kilku miesięcy, opatrzony wspólnym tytułem Obrazy filmowe. Artysta ogniskuje swoje codzienne działania przede wszystkim na dokumentacji filmowej wydarzeń artystycznych, a jego etiudy obrazują wiele ważnych w ostatnich latach wydarzeń. Obrazy filmowe niejako również stąd wynikają.

 

Grzegorz Mart, „Obrazy filmowe – Justyna Koeke, Rycerze” (szkic), 2013

Przyjmując, że zadaniem dokumentalisty jest utrwalenie wspomnień o zdarzeniu w zakresie i formie najbliższym doświadczeniu tego wydarzenia, można zauważyć, że margines pozostawiony na odautorski komentarz jest stosunkowo wąski. Obrazy filmowe rozszerzają i redefiniują te peryferia. Są prawdopodobnie rodzajem subiektywnego artystycznego dokumentu, w którym postrzeganie zjawiska przez dokumentalistę-artystę jest dalece indywidualne, ale nie polega na manipulacji faktami, lecz innowacji w zakresie medium kreacji, rejestracji i przekazu.

 

Grzegorz Mart w kolejnych dniach trwania prezentacji podejmie się reinterpretacji filmów zgromadzonych w kolekcji Bunkra Sztuki – śladów istotnych przemian w sztuce powszechnej, często produkowanych przy udziale Galerii.

 

Koncepcja Obrazów filmowych zawiera się w zjawisku przekładu intermedialnego. Wykorzystując filmy – ruchome obrazy, oswojone w świecie sztuki od około stu lat, i malarstwo – technikę utożsamianą z kreacją od samego początku twórczej aktywności człowieka, artysta podejmuje próbę tłumaczenia historycznie młodszego medium przy pomocy starszego. Śledząc formy zmieniającego się w ułamkach sekund obrazu filmowego, podąża pędzlem lub – w przypadku rysunków – markerem, za zmieniającymi się układami, które traktuje jako abstrakcyjny zbiór kształtów. Dynamika plamy lub kreski zdeterminowana jest ruchem klatek filmowych. Wykluczając z filmów fabułę, odkrywa abstrakcyjny potencjał filmu, medium chyba cały czas uważanego za najlepszą reprezentację rzeczywistości. Paradoksalnie kreacje Obrazów filmowych w głębi swojej struktury są bardzo prawdziwym usiłowaniem dotarcia do możliwie wiernego odwzorowania.

 

Mart unaocznia, że każda reprezentacja nie tyle na pierwszy rzut oka ma niewiele wspólnego z obrazem rzeczywistości, co przede wszystkim ma olbrzymi potencjał abstrakcyjny. Performansy artysty w kontekście współczesnej technologii produkcji filmu, opartej na interfejsie kamery, programu montażowego i rzutnika cyfrowego, uświadamiają trwałość i aktualność teorii malarstwa początku XX wieku, wyrażonej może najtrafniej w słowach: „zanim obraz stanie się koniem bitewnym, nagą kobietą lub jakąkolwiek inną anegdotą, jest przede wszystkim powierzchnią płaską pokrytą farbami w określonym porządku” (Maurice Denis). Z tradycją, ale tym razem awangardową, Obrazy filmowe wiążą jeszcze bardzo pragmatycznie określone ramy czasowe trwania dzieła sztuki. Akcję determinuje początek i koniec wyświetlanego filmu. Akcja i działanie są, co zauważył Harold Rosenberg, istotą pierwotnej kreacji, pozbawioną czynnika intelektualnego, która służy uwypukleniu tożsamości artysty.

 

Pomysł Grzegorza Marta, jakkolwiek zakotwiczony głęboko w dokumentalnym spojrzeniu na zadania i pracę artysty, jest świadomym wykorzystaniem dwóch kodów: abstrakcji i figuracji lub inaczej – artysta jest orędownikiem paradygmatu tradycyjnego i awangardowego w spojrzeniu na rzeczywistość. Obrazy filmowe uwypuklają potencjał realistyczny abstrakcji i abstrakcyjny figuracji. Intermedializm podobnych działań pokazuje zakorzenienie w dziedzictwie sztuki, które odkrywane jest przy użyciu współczesnych technologii, a tradycja niejako uprawomocnia medialny eksperyment.

 

Takie są źródła i podstawy teoretyczne bardzo atrakcyjnego wizualnie spektaklu filmowo-malarskiego Grzegorza Marta, który będzie odbywał się cyklicznie w czasie trwania wystawy. Akcje będą na bieżąco filmowane i prezentowane w ramach uzupełnianej ekspozycji. Efektem finalnym całego procesu są zawsze film, akcja, skończony obraz i dokumentacja filmowa. A najbliższa istoty pomysłu jest pewnie… akcja.

 

Wystawa Grzegorza Marta zatytułowana Painting, Action! odbywa się w ramach projektu Będzie się Dzieło!, którego podstawowym celem jest powiększenie Kolekcji Bunkra Sztuki, a także jak najszersze włączenie odbiorców w działanie.

 

Grzegorz Mart – historyk medycyny, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, student Wydziału Intermediów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dokumentalista, fotograf, performer i malarz.

 

 

Otwarcie: 06.06.2013 (czwartek), godz. 18

07.06.2013 – 07.07.2013

Kurator: Krzysztof Siatka

Miejsce: Galeria Dolna, Galeria Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków, +48 12 422 10 52

 

Materiały prasowe organizatora

Dodaj odpowiedź