Wszystkie pory pejzażu. Współczesne malarstwo polskie

0
56

IMO Galeria w Starym Sączu, 19.01 – 09.04.2023

Punktem wyjścia do powstania ekspozycji „Wszystkie pory pejzażu. Współczesne malarstwo polskie” jest pytanie o kondycję rodzimego pejzażu, jego specyfikę i miejsce na pluralistycznej mapie sztuki, a także jego rolę w czasach nadmiaru wizualnych bodźców, powszechności technik rejestracji obrazu. Wystawa uwzględnia znaczące tendencje w tym klasycznym gatunku z powodzeniem tworzonym w obecnej dobie, prezentuje wielość postaw twórczych i ujęć tematu. Gromadząc we wspólnej dzieła uznanych artystek i artystów, należących do różnych pokoleń i wywodzących się z kilku środowisk, ukazujemy wciąż żywotny potencjał malarstwa krajobrazowego oraz oddziaływanie XX-wiecznych kierunków w sztuce na jego ewolucję. Obok tradycyjnego realizmu, we współczesnych interpretacjach pejzażu wyraźnie zaznacza się wpływ abstrakcji, zarówno w jej odmianie medytatywnej, jak i ekspresyjnej. Znamienny wydaje się ponadto powrót do piękna i kontemplacji, które na nowo inspirują widza do okrywania urody świata, stanowiąc zarazem doskonałą lekcję patrzenia.

Na wystawie pokazywane są prace: Katarzyny Adamek-Chase, Stanisława Baja, Rafała Borcza, Krzysztofa Klimka, Olgi Pawłowskiej, Łukasza Patelczyka i Grażyny Smalej.

19.01. 2023 r., godz. 17:00 odbędzie się spotkanie z artystami.

Dodaj odpowiedź