Μέλος – τεκτονική – εἰκασία. Mit jedności sztuk czy prawda wyobraźni? Architektura, muzyka i sztuki plastyczne jako sztuki siostrzane / 15-16 czerwca

0
2181

Konferencja dotyczy wzajemnych relacji pomiędzy muzyką a sztukami plastycznymi i architekturą. Gromadzi muzykologów, historyków sztuki, architektury, teorii sztuki i estetyki z najważniejszych polskich ośrodków badawczych. Osią konferencji jest pytanie o możliwą jedność sztuk, siłę i wartość wzajemnych oddziaływań, a także kwestia poznawczej roli wyobraźni, kreującej potęgę artystycznej ekspresji i piękno światów fikcyjnych, których rola w życiu człowieka już dawno przestała być utożsamiana z jakąś formą czystego przeżycia estetycznego. Wśród zagadnień są: analogie formalne pomiędzy malarstwem i muzyką, oddziaływanie teorii muzyki na teorię sztuk plastycznych i architektury, związki pomiędzy tekstem, obrazem i muzyką w twórczości operowej, rola muzyki w filmach poświęconych twórczości plastycznej, dyskusja nad tezą o rytualnej genezie sztuk, miejsce muzyki jako języka absolutnego w filozofii sztuki, przenoszenie jakości doświadczenia dzieła muzycznego na odbiór architektury i malarstwa.

 

Termin: 15-16 czerwca 2016 r.

Miejsce: Galeria Labirynt, ul. Popiełuszki 5, Lublin.

Wstęp wolny.

 

Koordynator naukowy: Ryszard Kasperowicz (UW)

Prelegenci: Jan Cieślak (UJ), Dariusz Czaja (UJ), Anna Chęćka-Gotkowicz (UG), Marcin Gmys (UAM), Krzysztof Guczalski (UJ), Jacek Jaźwierski (UJK), Piotr Juszkiewicz (UAM), Magdalena Kunińska (UJ), Krzysztof Lipka (UMFC), Katarzyna Lisiecka (UAM), Monika Michałowicz (BN, Warszawa), Paula Milczarczyk (UG), Waldemar Okoń (UWr), Andrzej Pieńkos (UW), Agnieszka Rosales Rodriguez (UW), Mateusz Salwa (UW), Gabriela Świtek (UW), Lech Trzcionkowski (Warszawa)

 

 

PROGRAM

 

ŚRODA, 15.06.2016 r.

 

11:00 – 14:15

Krzysztof Guczalski (Uniwersytet Jagielloński)
Czym, w gruncie rzeczy, jest ekspresja w muzyce?

Paula Milczarczyk (Uniwersytet Gdański)
Sztuka znaleziona w świecie. Jedność sztuk w kontekście estetyki rzeczywistości

Mateusz Salwa (Uniwersytet Warszawski)
Ogród jako krajobraz dźwiękowy

Gabriela Świtek (Uniwersytet Warszawski)
Architektura i Stimmung. Nastrojenie przestrzeni

Anna Chęćka-Gotkowicz (Uniwersytet Gdański)
Wirtuozeria jako transgresja cielesności. Między obrazem a dźwiękiem

 

15:15 – 19:00

Jan Cieślak (Uniwersytet Jagielloński)
Echotectonicum Machinamentum

Jacek Jaźwierski  (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Ut musica i ut rhetorica pictura. Rola muzyki w teorii recepcji malarstwa

Monika Michałowicz (Biblioteka Narodowa w Warszawie)
Piękny pozór i granice wyobraźni. Problem jedności sztuk w pismach estetycznych i teatralnych próbach Schillera

Katarzyna Lisiecka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Opera w zwierciadle estetyki wzniosłości

Agnieszka Rosales Rodriguez (Uniwersytet Warszawski)
Gamy miłości – muzyka we francuskich fêtes galantes

 

 

CZWARTEK, 16.06.2016 r.

 

9:30 – 13:00

Lech Trzcionkowski (Uniwersytet Warszawski)
Dionizos i Apollon na progu nowoczesności

Krzysztof Lipka (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)
Dwa teatry w Bayreuth a idea teatru muzycznego

Marcin Gmys (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Filozofia kompozycji. O mechanizmach tworzenia muzycznej ekfrazy na przykładzie symfonicznych interpretacji Kruka Edgara Allana Poego

Andrzej Pieńkos (Uniwersytet Warszawski)
Schönberg zaczyna malować. Moment muzyczny, moment malarski na granicy epok?

 

14:00 – 17:00

Piotr Juszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Muzyka i plastyka w polskim filmie dokumentalnym o sztuce

Waldemar Okoń (Uniwersytet Wrocławski)
Rozmowa w katedrze, czyli twórczość Lecha Twardowskiego

Dariusz Czaja (Uniwersytet Jagielloński)
Claudio Monteverdi i moving pictures

Magdalena Kunińska (Uniwersytet Jagielloński)
Puste dzieło (Ilia Kabakow) / Puste akcje (Andrei Monastyrski): teoretyczne aspekty wykorzystania pauzy w konceptualizmie moskiewskim a działania Johna Cage’a

 

Więcej informacji na temat konferencji: www.konferencja.labirynt.com/pl/page/o_konferencji.html.

 

Zapraszamy!

Dodaj odpowiedź