Krakowskie Spotkania Artystyczne 2017 – KONFIGURACJE

0
1637

Projekt Krakowskie Spotkania Artystyczne 2017 – KONFIGURACJE, organizowany przez Związek Polskich Artystów ma na celu wykazanie potencjału środowiska artystycznego Krakowa poprzez zakrojoną na bardzo szeroką skalę prezentację aktualnego dorobku artystów sztuk pięknych, podkreślenie ich możliwości, potencjału, zakresu działań i profesjonalnego poziomu twórczości. Dotyczy artystów mieszkających w Krakowie i zawodowo związanych z naszym miastem, którzy uprawiają objęte założeniami imprezy dyscypliny sztuki w wymiarze zarówno klasycznym, jak i interdyscyplinarnym. Lipiec 2017 roku ma być „świętem” krakowskich artystów, którzy w tym okresie zdominują całe miasto, poprzez pokazy swej twórczości w muzeach, instytucjach kultury i w prywatnych galeriach sztuki współczesnej.

Jest to projekt unikatowy, po raz pierwszy planowany w Krakowie na tak rozległą skalę. Składa się z wystaw głównych organizowanych przez Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski oraz wystaw towarzyszących organizowanych przez poszczególne instytucje.
Wystawy główne odbędą się w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Pałacu Sztuki TPSP, Galerii ZPAP OK Pryzmat, Galerii Promocyjnej ASP oraz w przestrzeni miejskiej – Planty Krakowskie, Rynek Podgórski i Aleja Róż w Nowej Hucie. Wystawy towarzyszące obejmą muzea, instytucje kultury i prywatne galerie sztuki, które w tym czasie zaprezentują przygotowany przez siebie dowolny pokaz indywidualny lub zbiorowy.

W „Krakowskich Spotkaniach Artystycznych 2017 – KONFIGURACJE. Malarstwo Rzeźba Rysunek” weźmie udział ok. 300 artystów.

Główne cele imprezy

  • – Zwrócenie uwagi na potencjał krakowskiego środowiska artystów sztuk pięknych, różnorodność osobowości twórczych i postaw artystycznych.
  • – Podkreślenie znaczenia klasycznych dyscyplin sztuk plastycznych w wymiarze kierunków i trendów charakterystycznych dla współczesności z zaznaczeniem indywidualnych koncepcji interpretacyjnych rzeczy i zjawisk w świecie i rzeczywistości, w której żyjemy.
  • – Zapoznanie odbiorców z ciekawymi kreacjami twórczymi, mającymi wpływ na kształtowanie się wizerunku współczesnej sztuki, w wymiarze nie tylko krakowskim, ale ogólnopolskim i światowym.
  • – Promocja artystów krakowskich, instytucji, galerii sztuki i Miasta Krakowa poprzez unaocznienie siły, nie tylko w liczebności, ale przede wszystkim jakości, rodzimego środowiska twórczego.

Przegląd ma historycznie nawiązywać do dobrej tradycji „Krakowskich Spotkań” i „Rzeźby Roku”, jakie odbywały się w latach 60. i 70. XX wieku w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (ówczesne BWA) i Pałacu Sztuki TPSP i organizowane lub współorganizowane były przez Związek Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego. Oprócz wymiaru czysto artystycznego ma służyć konsolidacji środowiska krakowskich twórców, wypracowaniu postaw integracyjnych i potrzeby wspólnoty działań. Posiada również aspekt edukacyjny służący podniesieniu świadomości artystycznej odbiorców – młodzieży szkolnej, mieszkańców Krakowa i turystów.

Krakowskie spotkania artystyczne

Wystawy Główne:

 

Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków
30.06-31.07.2017, wernisaż: 30.06.2017, godz. 17.00
malarstwo, rzeźb

Wydobyte z niepamięci

Krakowscy artyści biorący udział w wystawach „Rzeźba Roku” i „Krakowskie Spotkania” w latach 60. i 70. XX w.

Malarstwo:
Stanisław Batruch, Tadeusz Brzozowski, Leszek Dutka, Walenty Gabrysiak, Zbylut Grzywacz, Juliusz Joniak, Józef Kluza, Krzysztof Kiwerski, Hieronim Kozłowski, Danuta Leszczyńska-Kluza, Sławomir Lewczuk, Zbysław Marek Maciejewski, Adam Marczyński, Kazimierz Mikulski, Leszek Misiak, Eugeniusz Mucha, Lucjan Orzech, Jerzy Nowosieleski, Jan Pamuła, Irena Popiołek, Stanisław Puchalik, Zygmunt Radnicki, Stanisław Rodziński, Hanna Rudzka-Cybis, Czesław Rzepiński, Allan Rzepka, Barbara Skąpska, Leszek Sobocki, Jonasz Stern, Jan Szancenbach, Janusz Tarabuła, Wacław Taranczewski, Jacek Waltoś, Tadeusz Gustaw Wiktor, Cecylia Wodnicka-Ząbkowska, Adam Wsiołkowski, Józef Lucjan Ząbkowski
Rzeźba: Jerzy Bereś, Wiesław Bielak, Stefan Borzęcki, Bronisław Chromy, Krystyna Lewandowska-Czerwińska, Aleksandra Domańska-Bortowska, Stefan Dousa, Czesław Dźwigaj, Wojciech Firek, Bogusław Gabryś, Marian Gołogórski, Antoni Hajdecki, Stanisław Hryń, Krzysztof Kędzierski, Marian Konieczny, Marian Kruczek, Wincenty Kućma, Janina Jeleńska-Papp, Maciej Jerzmanowski, Józef Marek, Krzysztof Nitsch, Jerzy Nowakowski, Małgorzata Olkuska, Stefan Papp, Maria Pinińska-Bereś, Antoni Porczak, Anna Praxmajer, Bogusz Salwiński, Józef Sękowski, Jan Siek, Tadeusz Szpunar, Aleksander Śliwa, Jacek Waltoś, Paulin Wojtyna

Młodzi

Malarstwo: Katarzyna Bielec, Rafał Borcz, Martyna Borowiecka-Mikuszewska, Stanisław Cholewa, Jacek Dłużewski, Katarzyna Karpowicz, Marta Kawiorska, Lech Kolasiński, Juliusz Kosin, Marcin Kowalik, Bogumił Książek, Agnieszka Kucia, Kamil Kuzko, Katarzyna Makieła-Organisty, Krzysztof Marchlak, Dariusz Milczarek, Nawer, Elżbieta Pamuła, Jacek Pasieczny, Jan Podgórski, Paweł Słota, Michał Sroka, Tomasz Tabisz, Małgorzata Wielek-Mandrela, Stanisław Wójcicki, Sebastian Wywiórski, Olga Ząbroń
Rzeźba: Sławomir Biernat, Tomasz Bielecki, Magdalena Cisło, Jacek Dudek, Michał Dziekan, Piotr Idzi, Paweł Jach, Natalia Jamróz, Monika Rościszewska, Marcin Smosna, Bartłomiej Węgrzyn, Krzesimir Wiater, Katarzyna Woźniak

 

Pałac Sztuki TPSP, pl. Szczepański 4, 30-001 Kraków
30.06-31.07.2017, wernisaż: 30.06.2017, godz. 18.30
malarstwo, rzeźba

Pomiędzy…

Malarstwo: ALEXZANDER (Fraj Pieniek), Michał Baca, Ewa Bajek, Joanna Banek, Marek Batorski, Stefan Berdak, Tamara Berdowska, Bettina Bereś, Andrzej Bębenek, Maria Bieńkowska-Kopczyńska, Iwo Birkenmajer, Grażyna Borowik, Adam Brincken, Małgorzata Buczek-Śledzińska, Małgorzata Bundzewicz, Zbigniew Cebula, Sławomir Chrystow, Wojciech Ćwiertniewicz, Jerzy Dmitruk, Marian Figiel, Andrzej Folfas, Ewa Gołogórska-Kucia, Ryszard Grazda, Małgorzata Jagiełło, Andrzej Kapusta, Jarosław Kawiorski, Bogdan Klechowski, Krzysztof Klimek, Marcin Kołpanowicz, Łukasz Konieczko, Teresa Kotkowska-Rzepecka, Hieronim Kozłowski, Danuta Leszczyńska-Kluza, Sławomir Lewczuk, Ewa Ławrusiewicz, Piotr Łopalewski, Janusz Matuszewski, Krystyna Misiak, Leszek Misiak, Michał Misiak, Magdalena Nałęcz, Zbigniew Nowak, Wiesław Obrzydowski, Romuald Oramus, Jan Pamuła, Lucyna Patalita, Władysław Podrazik, Irena Popiołek, Stanisław Rodziński, Ewa Sadowska, Maria Samborska, Mirosław Sikorski, Iwona Siwek-Front, Mira Skoczek-Wojnicka, Edyta Sobieraj, Zbigniew Sprycha, Grzegorz Stec, Grzegorz Sztwiertnia, Tadeusz Gustaw Wiktor, Grzegorz Wnęk, Serge Vasilendiuk, Adam Wsiołkowski, Joanna Zemanek, Ewa Żelewska-Wsiołkowska
Rzeźba: Stanisław Brach, Karol Badyna, Marita Benke-Gajda, Piotr Bożyk, Iwona Demko, Wiesław Domański, Mariusz Dydo, Czesław Dźwigaj, Jacek Kucaba, Lilla Kulka, Maria „Maja” Moroz, Józef Murzyn, Leszek Oprządek, Krystyna Orzech, Krzysztof Nitsch, Marcin Nosko, Krystyna Nowakowska, Antoni Porczak, Józef Sękowski, Aleksander Śliwa, Piotr Twardowski, Jan Tutaj, Ewa Wójcik-Konstantinowska


Galeria Pryzmat, ul. Łobzowska 3, 31-139 Kraków
03.07-31.07.2017, wernisaż: 3.07.2017, godz. 18.00
rysunek

Rysunek

Bogusław Bachorczyk, Zbigniew Bajek, Grażyna Brylewska, Magdalena Hoffmann, Piotr Korzeniowski, Michał Misiak, Ryszard Otręba, Jacek Sroka, Magdalena Szczęśniak, Stanisław Tabisz, Janusz Trzebiatowski, Paweł Warchoł, Marta Wojnicka, Ewa Zawadzka-Rykała, Maciej Zychowicz

 

Galeria Promocyjna ASP, Plac Matejki 13, 31-157 Kraków
29.06.-31.07.2017, wernisaż: 29.06.2017, godz. 17.00
rzeźba, rysunek

Antropomorfie

Rzeźba: Iwona Demko, Stefan Dousa, Marian Gołogórski, Ewa Janus, Maria Niewiadomska, Jerzy Nowakowski, Krystyna Orzech, Bogusz Salwiński, Mariola Wawrzusiak, Andrzej Zwolak
Rysunek: Grzegorz Bienias, Dobiesław Gała, Agnieszka Łakoma, Leonard Pędziałek, Joanna Warchoł, Maja Woźniak

 

Planty Krakowskie (przed Bunkrem Sztuki)
30.06-310.07.2017, wernisaż: 30.06.2017, godz. 17.00
rzeźba

Przestrzeń_Otwarta

Karol Badyna, Stanisław Brach, Jacek Kucaba, Marcin Nosko, Paweł Orłowski, Jan Tutaj, Mariola Wawrzusiak, Piotr Twardowski, Andrzej Zwolak

 

Aleja Róż, Nowa Huta

30.06- 31.07.2017, wernisaż: 3.07.2017, godz. 12.00

Punkt Wyjścia. Wystawa street artu, którego nie ma

Bartolomeo Koczenasz, Kamil Kuzko, Nawer, Noude, Mikołaj Rejs, Aleksandra Toborowicz, Trololo, Artur Wabik, Marcin Wierzchowski
Rynek Podgórski
03.-31.07.2017, wernisaż: 4.07.2017, godz. 12.00

20 lat Nagrody im. Witolda Wojtkiewicza

Tamara Berdowska, Izaak Celnikier, Leszek Dutka, Stefan Gierowski, Alina Kalczyńska, Janina Kraupe, Zbysław Marek Maciejewski, Eugeniusz Mucha, Jerzy Nowosielski, Ryszard Otręba, Jan Pamuła, Stanisław Rodziński, Anna Sobol-Wejman, Jacek Sroka, Janusz Tarabuła, Stanisław Wejman

Dodaj odpowiedź