Krzyk mody. Przemiany, zjawiska, kierunki badawcze / konferencja naukowa / 13-14 maja, Kraków

0
735

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, absolwentów studiów wyższych oraz studentów do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej, pt. Krzyk mody. Przemiany, zjawiska, kierunki badawcze, która odbędzie się w dniach 13-14 maja w Krakowie. Konferencja jest organizowana przez Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury, działające przy Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tematem konferencji jest współczesna moda – jej status wobec nowoczesności i ponowoczesności, różnego rodzaju formy i postaci, zmiany lub ich zapowiedzi, czy wreszcie sposoby reprezentacji.Proponujemy dwojakie rozumienie mody – zarówno w kontekście antropologii rzeczy oraz znaczenia mody i przemian stroju w XX i XXI wieku, jak i w perspektywie tożsamościowej i podmiotowej. Moda – w znaczeniu nowego i popularnego kierunku (np. badawczego) – staje się również ciekawym i zastanawiającym zjawiskiem na gruncie humanistyki.

Proponujemy wielokierunkowe i transdyscyplinarne ujęcie tematu mody, które zaangażuje różne perspektywy, np. socjologiczną, antropologiczną, kulturoznawczą, kostiumologiczną, etnologiczną, socjolingwistyczną, polityczno-społeczną, historyczną. Interesują nas ponadto rozważania na temat mody w kontekście dyskursów nowej humanistyki, m. in. zwrotu afektywnego, performatywnego, posthumanistycznego, gender studies, estetyki kampu, fashion studies, a także reprezentacje stroju w literaturze, filmie, teatrze, sztukach wizualnych, kulturze popularnej czy mediach. Proponowana przez nas refleksja koncentruje się przede wszystkim na obecnych zmianach w postrzeganiu mody, zachęcamy jednak do sięgania również po dawne przedstawienia tego tematu.

Program konferencji można znaleźć na załączonej poniżej infografice.

 

Wydarzenie towarzyszące konferencji:

13 maja – „Jakim językiem mówić o modzie?” – dyskusja, w której wezmą udział:

prof. dr hab. Janusz Barański,
Joanna Regina Kowalska,
Aleksandra Boćkowska.

Rozmowę poprowadzi Łukasz Łoziński.

Strona wydarzenia na FB.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie oraz na fanpage’u konferencji.

 

Zapraszamy!

 

 

Dodaj odpowiedź