List od Redakcji (coming out | różnica | mniejszości)

0
697

Oddając w ręce czytelników nowy numer „Fragile”, zastanawiamy się, czy jest możliwy do zrealizowania pozytywny projekt współczesności oparty na różnicy i czym jest dzisiaj ta dogłębnie strukturyzująca jakość. Czy różnica nie jest przypadkiem dla nas wyjściem z sytuacji społeczno-politycznych układów bez nadziei na lepszą przyszłość? Czy pragnienie odrębności nie jest coraz bardziej słyszalne w świecie zunifikowanej i miałkiej kultury konsumpcyjnej? Czy jednocześnie nie boimy się tej różnicy, która byłaby niczym innym jak dopuszczeniem do dyskusji lokalnych i wyrazistych głosów? Projekt zjednoczonej Europy stoi pod znakiem zapytania — dążenie do równości i jedności okazało się generatorem poszukiwań wszelakich regionalizmów i odrębności. Coraz bardziej widoczne na Starym Kontynencie są postawy tych, którzy budują swoją tożsamość w oparciu o odmienność. W jakim stopniu konsekwencją różnicy jest status mniejszości, pojęć tożsamości i inności? Jak ocenić ich przydatność? Tolerancja okazała się w dużej mierze ideą niewystarczającą. Jak pisze Tomasz Sikora, istnienie nietolerancji można uznać za wyznacznik realnej (a nie spłyconej do pstrokatych kolorów) różnicy. Zatem zadaniem na dzisiaj musi być przemyślenie negatywności i możliwych form odrębności w przestrzeni społeczno-politycznej. 11 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Coming Outu i przy tej okazji proponujemy pogłębioną refleksję nad aktualnym znaczeniem i perspektywami przewartościowania tego publicznego aktu ujawniania indywidualnych tożsamości. Przebrnęliśmy już przez okresy popularności ideologii skrajnie nacjonalistycznych, które generują wszelkie możliwe negatywne konsekwencje klasyfikacji opartych na odróżnianiu, postmodernistycznej afirmacji płynności, zachwytu nad polityczną poprawnością czy wiary w równouprawnienie bez faktycznego wpływu na codzienne życie. Na pojęciu różnicy w dużej mierze oparty jest kształt kultury europejskiej, jednak nie zawsze coming out jest możliwy. Ludzkie postrzeganie świata i innych nadal zbyt często jest zbudowane na stereotypach.

Agnieszka Kwiecień

Fragile. Coming out | różnica | mniejszości  – spis treści

Dodaj odpowiedź