Nabór do Stypendium badawczego Grażyny Kulczyk z zakresu współczesnej choreografii na rok 2016

0
797

Od 1 września Art Stations Foundation zaprasza do składania wniosków o Stypendium badawcze Grażyny Kulczyk z zakresu współczesnej choreografii na rok 2016. Zgłoszenia można przesyłać do końca miesiąca.

Podążając za mottem fundacji: „Sztuka nie potrzebuje wsparcia. ARTYŚCI TAK!”, oraz ideą 50/50, łączącą każde twórcze działanie z elementami edukacji, Grażyna Kulczyk postanowiła przyznawać coroczne stypendium w wysokości 25.000 złotych.

Zeszłoroczna beneficjentka Stypendium Grażyny Kulczyk – Aleksandra Borys – przez ostatni rok badała na londyńskim uniwersytecie relacje choreografii i astronomii. Między 18. a 20. września poprowadzi bezpłatne laboratorium, podczas którego podzieli się efektami swoich poszukiwań. Zaproponuje ćwiczenia inspirowane jakościami ruchowymi w stanie poza grawitacją. Termin nadsyłania zgłoszeń do laboratorium mija 14 września.

Misją fundatorki jest podkreślenie wagi i konieczności pogłębionych choreograficznych poszukiwań w obszarze współczesnej choreografii, których efekt wzbogaci zarówno praktykę, jak i refleksję w tej dziedzinie o nowatorskie podejścia i metodologie.

Jak mówi Joanna Leśnierowska, kuratorka programu Stary Browar Nowy Taniec: Stypendium jest wyrazem wiary, że rozwój w obszarze sztuki choreografii jest złożonym i długotrwałym procesem wymagającym systematycznego i kompleksowego wsparcia, a artystyczny postęp odbywa się na drodze eksperymentu, intelektualnego rozwoju i (auto)refleksji.

Stypendium pragnie promować projekty artystów i badaczy – podobnie jak jego fundatorka – gotowych do podejmowania twórczego ryzyka, do wytyczania nowych ścieżek i postrzegania sztuki choreografii w kontekście otaczającej nas rzeczywistości, skłonnych do poszukiwania (i formułowania) autorskich strategii, rozwiązań i metodologii zarówno w praktyce choreograficznej, jak i w refleksji teoretycznej.

Intencją przyznania stypendium jest inwestycja nie tylko w rozwój uhonorowanych nim beneficjentów, ale także zwiększenie ogólnej wiedzy o najnowszych zjawiskach w obszarze sztuki choreografii. Dlatego też efektem rzeczowym (i warunkiem otrzymania) stypendium powinno być zawsze dzielenie się efektami działań i wynikami badań z szerszym gronem odbiorców (zarówno profesjonalnym środowiskiem, jak i publicznością), co przyjmować może tradycyjną formę (publikacje, spektakle-wykłady, wystawy, autorskie warsztaty, etc), bądź nowatorską – zaproponowaną i wypracowaną także w ramach działań objętych stypendium.

Wnioski o przyznanie Stypendium na rok 2016 przyjmowane będą w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września 2015 roku.

Więcej informacji oraz Regulamin Stypendium na stronie internetowej fundacji.

 

 

Dodaj odpowiedź