NOWA EKONOMIA, NOWA KULTURA – NOWY numer „Fragile”

0
601

„Ekonomia to ważny element współczesnej kultury, niektórzy prawdopodobnie stwierdzą, że najważniejszy,  kształtujący warunki możliwości rozwoju. Czy rzeczywiście kształtują ją takie imperatywy jak praca, uczciwość i oszczędzanie, czy też może coraz częściej występujący w tekstach dotyczących etyki biznesu termin „zachłanność”? Nic nie wskazuje, aby epoka ekonomii miała się prędko skończyć i nie ma też powodu, by do tego końca dążyć, gdyż jak mówił „klasyk”: „Bogacić się jest chwalebne”. Pojawiają się tylko pytania: Jak się bogacić? Czy możemy się bogacić wszyscy? Czy możemy się bogacić na braku bogacenia się innych? Pytań jest więcej i są one podsycane niestabilnością światowej sytuacji społecznej. Ta niestabilność zdecydowanie ma podłoże ekonomiczne. Oznacza to, że namysł nad współczesną „kulturą ekonomiczną” nie tylko jest wskazany, ale wręcz konieczny” – pisze Rafał Mazur w artykule, który otwiera „Fragile” 3 (29) 2015 NOWA EKONOMIA, NOWA KULTURA.

Społeczny odbiór roli artysty w świecie, często wyidealizowany i naiwny, ogranicza, a niekiedy nawet uniemożliwia dyskusję o ekonomicznym aspekcie uprawiania sztuk audiowizualnych, literatury, muzyki. Tymczasem wciąż zmieniający się pejzaż medialny, a także warunki techniczne,  społeczne czy polityczne nakazują zapytać także o przemiany w sferze ekonomii kultury i sztuki. Internet oraz media społecznościowe pozwalają na rozwinięcie niedostępnych wcześniej, alternatywnych form produkcji i dystrybucji. Z drugiej strony mecenat państwowy wciąż jest dla wielu twórców kluczowym źródłem finansowania, ale jego formy i wpływ także ulega zmianie. W planowanym numerze „Fragile” chcielibyśmy zastanowić się nad tym, czy sztuka jest w stanie zaproponować alternatywne formy działania poza tradycyjnymi strukturami współczesnej gospodarki rynkowej, a także w jaki sposób warunki ekonomiczne mogą przełożyć się na wybór konkretnych strategii artystycznych i samą estetykę. Interesuje nas to, w jaki sposób instytucjonalne wsparcie wpływa na samych artystów, stanowiąc przejaw pewnej polityki kulturalnej lub strategii marketingowej, a także jakie niebezpieczeństwa lub patologie niesie państwowy mecenat i związana z nim sfera biurokratyczna. Opisu domagają się także procesy urynkowienia kultury i przejawiający się w samej sztuce namysł nad rynkiem i jego instytucjami. I wreszcie: w jakiej relacji pozostają wobec siebie wartość rynkowa i wartość symboliczna dóbr kultury? Czy kryzys ekonomiczny może być formatywny dla kultury? Jak na produkcję kulturową oddziałują realia ekonomii postfordowskiej? Jakie są skutki dostępności narzędzi takich, jak drukarki 3D, ale także prekarialna niepewność podważająca dotychczasowe hierarchie w aktualnych ramach instytucjonalnych?

 

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści numeru. „Fragile” można znaleźć w sieci Empik i wybranych księgarniach (lista).

 

Autorką okładki jest Daria Malicka. Ilustracje, które towarzyszą wybranym artykułom, wykonała Magda Żmijowska. Poniżej prezentujemy cztery grafiki Żmijowskiej.

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj odpowiedź