Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sztuki piękne i artyści w literaturze i kulturze popularnej”

0
858

W tradycyjnym ujęciu artysta to człowiek uprawniony do konfrontowania przyzwyczajeń publiczności z własnymi – nierzadko kontrowersyjnymi -poglądami na proces tworzenia, sposób przedstawiania/ kreowania świata czy metod twórczej pracy. Popularne przekonania dotyczące osobowości i psychiki artysty skupiają się przede wszystkim wokół pojęcia alienacji, wyobcowania, odnosząc się do kategorii obcości, nietożsamości oraz konfrontując wysublimowany (a na pewno nieszablonowy) światopogląd twórcy z konformizmem i szablonowością zachowań otoczenia. Tak jednoznaczny konterfekt twórcy wyjątkowo chętnie prezentowany jest w rozmaitych utworach przynależących do literatury i kultury popularnej (fantastyka, kryminał i sensacja w literaturze, filmie, grach wideo etc.). Dzieła sztuki stały się od niedawna przedmiotem zainteresowania twórców literatury i kultury popularnej, zwłaszcza od czasu gigantycznego sukcesu Kodu Leonarda da Vinci Dana Browna. Z tego też względu Organizatorów konferencji interesować będą przede wszystkim referaty dotyczące:

–  reprezentacji malarskich i muzycznych w literaturze i kulturze popularnej;
–  postaci artysty i relacji artysta-dzieło w literaturze i kulturze popularnej;
–  poetyki ekfrazy i enklaw ikonicznych w literaturze i kulturze popularnej;
–  procesu powstawania dzieła sztuki w literaturze i kulturze popularnej;
–  problematyzacji dzieła sztuki w kategoriach transgresji, kodu czy tajemnicy w literaturze i kulturze popularnej;
–  ikonoklazmu i kontestacji sztuki w literaturze i kulturze popularnej;
–  historycznej i współczesnej sztuki w literaturze i kulturze popularnej;
–  dzieł sztuki i poszukiwaczy skarbów w literaturze i kulturze popularnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów mija 16 kwietnia 2015 r. Do abstraktu należy dołączyć krótką notę biograficzną sformułowaną podług powszechnie przyjętych standardów (afiliacja, tytuł naukowy oraz profil badawczy). Objętość abstraktu wraz z biogramem nie powinna przekroczyć dwóch stron znormalizowa­nego maszynopisu (maksymalnie do 600 słów). Zgłoszenia należy przesyłać na adres: swlikp2015@gmail.commija. Informacja o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu propozycji wystąpienia konferencyjnego zostanie rozesłana do autorów 23 kwietnia 2015 roku.

Konferencja odbędzie się w dniach 30-31 maja 2015 r.

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej antologii artykułów pokonferencyjnych w open accessie (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY-SA 3.0). Wybrane artykuły mogą zostać wytypowane do publikacji w recenzowanym kwartalniku naukowym „Facta Ficta”.

Szczegółowe informacje znajdują się na oficjalnej stronie konferencji.

Brian Gerbetz, „The last pizza”

Dodaj odpowiedź