„Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty filmowe” pod redakcją Ewy Ciszewskiej i Mikołaja Góralika

0
823

Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty filmowe pod redakcją Ewy Ciszewskiej i Mikołaja Góralika to pierwsza, tak wyczerpująca monografia poświęcona temu zagadnieniu. Publikacja ukazała się w ramach serii FILMO!ZNAWCY  wydawanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego oraz Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi .

Książka ukazuje kontakty filmowe między kinematografiami polską, czeską i słowacką obejmujące współpracę instytucjonalną, historię pojedynczych wspólnych projektów filmowych i telewizyjnych, adaptacje, kwestie edukacji filmowej, czy wizerunku służb specjalnych w filmach na przykładzie „Czerwonego Kapitana” Michala Kollára i „Psów” Władysława Pasikowskiego.

 

Publikacja odnosi się do lat przedwojennych, okresu socjalistycznego i czasów po 1989 roku. Przeprowadza miłośników kina przez  meandry polsko-czeskiej współpracy filmowej w okresie międzywojennym, rozwój współpracy koprodukcji telewizyjnej między Polską a Czechami, czy znaczenie „Braci Karamazow” Petra Zelenki.  Nie jest to jednak książka stricte naukowa.  Interesujące mogą wydać się reakcje prasy czechosłowackiej na sukcesy Andrzeja Wajdy na przełomie lat 70. i 80. XW wieku, ale również informacje o polsko-słowackiej koprodukcji, do której nigdy nie doszło.

Całość kończy pełen anegdot wywiad z Januszem Majewskim – reżyserem szczególnie związanym z kinematografią czechosłowacką. Autorzy poszczególnych tekstów zwracają uwagę na szersze konteksty polityczne i kulturowe, przez co publikacja ma nie tylko filmoznawczy charakter.

 

Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty filmowe, red. Ewa Ciszewska i Mikołaj Góralik, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018

źródło: materiały promocyjne Wydawcy

Dodaj odpowiedź