Sztuka jest ważna, bo bez sztuki świat byłby nieciekawy, wykład dr Moniki Nęckiej

0
2339

16 grudnia 2014 (wtorek) o godz. 17.00 odbędzie się kolejna odsłona projektu „Sztuki oswajanie”. Wykład zatytułowany „Sztuka jest ważna, bo bez sztuki świat byłby nieciekawy. O utrzymywaniu potrzeby i gotowości bycia aktywnym odbiorcą” wygłosi dr Monika Nęcka.

Dla dzieci sztuka jest ważna i ciekawa, bo ważny i ciekawy jest dla nich świat. Skoncentrowane są na poznawaniu, odkrywaniu, kreowaniu rzeczywistości. Ta naturalna ciekawość dziecka potrzebuje bodźców, aby utrzymać ją w stanie stałego natężenia u człowieka dorosłego. Przeżywanie sztuki jest procesem, który może trwać i rozwijać się przez całe życie. Jest on niezwykle wartościowy na każdym kolejnym etapie rozwoju człowieka. Ciągle zaspakaja i jednocześnie wytwarza wciąż nowe potrzeby i rozszerza zakres ludzkich doświadczeń wykraczających poza codzienne przeżycia, rozwijając wyobraźnię, poszerzając horyzonty myślowe, zwiększając tolerancję na rzeczy i zjawiska dotąd nieznane.

 

Monika Nęcka - „Sztuka jest ważna, bo bez sztuki świat byłby nieciekawy. O utrzymywaniu potrzeby i gotowości bycia aktywnym odbiorcą”
Monika Nęcka – „Sztuka jest ważna, bo bez sztuki świat byłby nieciekawy. O utrzymywaniu potrzeby i gotowości bycia aktywnym odbiorcą”

 

Współcześnie sztuka coraz intensywniej towarzyszy naszemu życiu. Wychodzi na ulice w postaci działań i obrazów, projektuje i wypełnia przestrzeń publiczną łącząc w sobie przejawy życia indywidualnego i społecznego. Pełne uczestnictwo w kulturze wymaga jednak przygotowania, a korzystanie z niej często wymaga przemiany sposobu myślenia i wartościowania. Bez względu na pojawiające się problemy w odbiorze, sztuka przeobrażając człowieka, czyni go coraz bardziej wrażliwym i twórczym, wzbogaca wiedzę o świecie i życiu, wzmaga aktywizację sił duchowych, afirmuje humanizację życia.

 

Dr Monika Nęcka – pracownik etatowy Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na stanowisku adiunkta. Wykładane przedmioty: pedagogika, metodyka edukacji artystycznej, metodyka warsztatów twórczych oraz w ramach arteterapii: dzieło sztuki jako element terapii, wizualne kształtowanie relacji interpersonalnych. Autorka programu historii sztuki dla edukacji wczesnoszkolnej oraz zestawu ćwiczeń dla dzieci w zakresie identyfikacji kulturowej. Członek Zarządu Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA oraz członek Forum-Kraków. Stale współpracuje z Bunkrem Sztuki, Międzynarodowym Centrum Kultury, Małopolskim Instytutem Kultury, Stowarzyszeniem Gaudium et Spes oraz z Fundacją Szkoła bez Barier na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami.

 

Wykład odbywa się w ramach projektu Sztuki oswajanie, wstęp wolny

Miejsce: Śródmiejski Ośrodek Kultury, ul. Mikołajska 2 w Krakowie

 

Więcej informacji na stronie: sztukioswajanie.blogspot.com

Kuratorzy projektu: Agnieszka Kwiecień, Krzysztof Siatka

Organizator: Stowarzyszenie Fragile, zapisy i informacje: tel.: 12 422 19 55 (wewn. 19) lub osobiście: ul. Mikołajska 2 w Krakowie

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020.

Dodaj odpowiedź