Sztuki oswajanie dla dzieci i młodzieży – cykl warsztatów artystyczno-edukacyjnych

0
1848

SZTUKI OSWAJANIE to cykl warsztatów, działań i interwencji artystycznych, w ramach których artyści i animatorzy zapraszają dzieci i młodzież do wspólnego wejścia w zadziwiający świat współczesnej sztuki i kultury. Hasłem przewodnim projektu jest tytułowe „oswajanie sztuki”, czyli jej poznawanie oraz czerpanie z niej inspiracji do własnego twórczego działania i rozwoju. Uczestnicy poznają kulturę i pomysłowo rozwijają obecne w niej wątki, kształcą w sobie umiejętność bycia aktywnym odbiorcą, nawet jeśli małym, świata sztuki i czerpią z tego wiele radości.

Cykl składa się z trzech wzajemnie przenikających i uzupełniających się wątków przewodnich.

Pierwszy z nich zatytułowany „Oswajanie narzędzi” skupia się na rozbudzeniu twórczej aktywności wśród dzieci i młodzieży, wywołaniu kreatywnej energii i zachęceniu do własnej twórczości. W ramach tego bloku tematycznego przygotowane zostaną warsztaty dla uczniów poświęcone najważniejszym wątkom obecnym w kulturze współczesnej oraz poznaniu technik, którymi posługują się współcześni artyści, a także pojęć obecnych w opisach i dyskusjach o sztuce. Uczestnicy będą samodzielnie wykorzystywać zaprezentowane sposoby i metody kreacji, nie wyłączając takich języków wypowiedzi współczesnej kultury jak performans czy instalacja, do stworzenia własnych prac plastycznych czy akcji artystycznych.

 

Warsztaty z Krzysztofem Maniakiem, fot. Joanna Kotarba

 

Drugi – „Oswajanie świata wokół nas” – ma za zadanie zwrócić uwagę na funkcjonowanie kultury i jej obecność w życiu codziennym oraz podkreślić estetyczne właściwości otoczenia. Uczestnicy będą się zastanawiać , razem z zaproszonymi edukatorami, czy sztuka może zmienić świat. Będą odpowiadać na pytania: Co to jest aktywizm? Czy w ramach działań artystycznych można wspólnie z innymi zmieniać przestrzeń wokół nas? Będą wspólnie planować i organizować przedsięwzięcia artystyczne zaangażowane w ideę poprawy świata i lokalnego otoczenia, np. o wymowie ekologicznej.

 

Warsztaty z Małgorzatą Markiewicz, fot. Joanna Kotarba

 

Trzeci wątek – „Oswajanie artysty” – to spotkania warsztatowe, które mają przybliżyć dzieciom i młodzieży cele, jakie stawiają sobie podczas pracy artyści. Uczestnicy zastanowią się, jak działa artysta, na czym polega jego praca, dla kogo tworzy: dla siebie czy dla drugiego człowieka? Spotkania będą świetną okazją do osobistego poznania przez uczniów artystów, do rozmów, wspólnej pracy i przede wszystkim do odczarowania procesu twórczego.

 

Warsztaty z Małgorzatą Markiewicz, fot. Joanna Kotarba

 

W ramach warsztatów uczestnicy poznają, czym jest obraz, instalacja, obiekt, akcja, film, dokumentacja i przestrzeń dzieła. Dowiedzą się, kim jest autor dzieła sztuki i co to jest komunikat artysty, czym jest sztuka efemeryczna i z czego może być zbudowany obiekt sztuki. Porozmawiają z artystą o kadrze obrazu, materii, z której jest zbudowany, o jego treści, formie, kompozycji i kontekście.  Będą odgadywać tematy i problemy zawarte w dziełach. Poznają  warsztat artysty, łączący często niestandardowe techniki i media, na przykład gest i ruch, głos, dźwięk i światło. Będą wspólnie z artystą pracować.

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wszystkie warsztaty dostosowane są do wieku uczestników.

 

 

 

Organizator: Stowarzyszenie Fragile, ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków, 12 422 19 55, w. 19

Partnerzy: Śródmiejski Ośrodek Kultury

Artyści prowadzący warsztaty: Justyna Mędrala, Krzysztof Maniak , Małgorzata Markiewicz

Kuratorka projektu: Agnieszka Kwiecień

Pomoc merytoryczna i metodologiczna: Monika Nęcka, Justyna Mazur

 

Justyna Mędrala – w 2013 roku otrzymała dyplom Pracowni Obrazowania Cyfrowego na Wydziale Grafiki oraz ukończyła Studium Pedagogiczne na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się działaniami intermedialnymi, instalacją, rzeźbą i rysunkiem. Jest laureatką „Talentów Trójki 2014” orazDoliny Kreatywnej”, stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendium Ministra Edukacji i stypendium artystycznego Polskiego Funduszu Humanitarnego we Francji. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Krzysztof Maniak – absolwent Wydziału Intermediów ASP w Krakowie. W swojej twórczości posługuje się między innymi filmem wideo, fotografią i performance’em. Jest laureatem pierwszej nagrody „Talentów Trójki 2013” oraz pierwszej nagrody 14. edycji konkursu „Artystyczna Podróż Hestii”, nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych. Swoje prace pokazywał na wystawach indywidualnych: „30 sekund wiszenia na gałęzi zanim pękła”, BWA Katowice 2015; „Rysy”, Galeria Dwie Lewe Ręce, Katowice 2014; „Zatrzymane”, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk 2014.

Małgorzata Markiewicz – absolwentka i doktorantka wydziału Rzeźby ASP w Krakowie, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2004, 2011), autorka obiektów, rzeźb, fotografii, instalacji, wykładowca na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od pewnego czasu zajmuje się zagadnieniem domu oraz domowości, rozpatrywanymi z perspektywy zmian architektonicznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych w obrębie Europy.

 

Warsztaty z Justyną Mędralą, fot. Joanna Kotarba

 

Warsztaty z Justyną Mędralą, fot. Joanna Kotarba

 

Warsztaty z Justyną Mędralą, fot. Joanna Kotarba

 

Warsztaty z Justyną Mędralą, fot. Agnieszka Kwiecień

 

Warsztaty z Justyną Mędralą, fot. Agnieszka Kwiecień

 

Warsztaty z Małgorzatą Markiewicz, fot. Agnieszka Kwiecień

 

Warsztaty z Małgorzatą Markiewicz, fot. Agnieszka Kwiecień

 

Warsztaty z Małgorzatą Markiewicz, fot. Agnieszka Kwiecień

 

Warsztaty z Małgorzatą Markiewicz, fot. Agnieszka Kwiecień

 

Warsztaty z Krzysztofem Maniakiem, fot. Agnieszka Kwiecień

 

Warsztaty z Krzysztofem Maniakiem, fot. Agnieszka Kwiecień

 

Warsztaty z Krzysztofem Maniakiem, fot. Joanna Kotarba

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Dodaj odpowiedź