„W Sykstynie” Marii Konopnickiej – wykład prof. Wiesława Olkusza. Konferencja „Sztuki piękne i artyści w literaturze i kulturze popularnej”

0
779

Dokładnie za miesiąc, czyli 30 maja, odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sztuki piękne i artyści w literaturze i kulturze popularnej”. W ramach konferencji wykład mistrzowski na temat cyklu W Sykstynie Marii Konopnickiej wygłosi prof. dr. hab. Wiesław Olkusz (Uniwersytet Opolski). Wykład nosi tytuł: „Jak to drzewiej ze sztuką bywało, czyli związki malarstwa i literatury w drugiej połowie XIX wieku”.

Wiesław Olkusz – profesor zwyczajny w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego; autor pięciu książek (m.in. Poszukiwania „nowej Golkondy piękna” i „prastarej mądrości Indii”, czyli pozytywiści polscy wobec kultury Orientu; Dyskretny urok sztuki radiowej. W świecie słuchowisk Kazimierza Kowalskiego; Z pozytywistycznych zbliżeń literatury i malarstwa) oraz 90 artykułów i szkiców, publikowanych między innymi w „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim”, „Przeglądzie Orientalistycznym”, „Literaturze Ludowej”, „Pracach Literackich”, „Literaturze i Kulturze Popularnej”, „Studiach Slawistycznych”; główne kierunki badań: recepcja kultury Wschodu w dobie pozytywizmu; piśmiennictwo dla dzieci i młodzieży w 2 połowie XIX wieku; paremiografia i paremiologia pozytywistyczna; relacje między literaturą i sztuką; sztuka radiowa; współczesna literatura popularna.

Wykład zostanie wygłoszony pierwszego dnia konferencji „Sztuki piękne i artyści w literaturze i kulturze popularnej”, organizowanej przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej konferencji.

 

Materiały organizatora

Dodaj odpowiedź