ZNIKANIE. JAK ZAPREZENTOWAĆ SENS ZJAWISKA, KTÓRE BEZPOWROTNIE MINĘŁO?

0
2173

Interdyscyplinarna konferencja naukowo-artystyczna dotycząca
dokumentacji zjawisk efemerycznych w kulturze współczesnej.

 22 i 23 maja 2014 roku w Krakowie.

Galeria Bunkier Sztuki, sala audiowizualna, Kraków, pl. Szczepański 3a.

Wybrane referaty uczestników konferencji ukazały się drukiem w piśmie kulturalnym „Fragile” nr 2 (24) 2014 więcej>>

 

Prezentacje sztuki efemerycznej, mimo swojej długiej historii, wciąż są niedoskonałym przywoływaniem doświadczenia, jakie towarzyszyło odbiorcy i artyście w chwili dziania się performansu, happeningu, interaktywnej instalacji, slamu poetyckiego, koncertu muzycznego. Coraz doskonalsze metody dokumentacji i digitalizacji danych, nagrania filmowe i dźwiękowe, rekonstrukcje, polisensoryczne banki danych, jedynie w znikomym stopniu są w stanie przybliżyć oryginalną atmosferę zjawiska artystycznego. Technologie rejestracji, stając się coraz dokładniejsze i wyrafinowane, stwarzają nowe jakości, może oderwane od pierwowzoru i jego atmosfery.

Obok technologii przekazu medialnego, również dyskurs naukowy zmaga się z tym problemem, rozwijając różnorodne sposoby dokumentacji i gromadzenia przekazów. Zmienny kontekst i nieuchwytna sytuacja, które są jednymi z najważniejszych właściwości kultury w ogóle, które ją określają i które artyści z upodobaniem wykorzystują, stawiają przed badaczem, krytykiem i kuratorem wyzwania, zawierające się w pytaniu: jak zaprezentować sens zjawiska, które bezpowrotnie minęło?

 

 

Program konferencji:

 

22 maja 2014 (czwartek)

 

10.00     otwarcie konferencji

 

10.10     mgr Mateusz Okoński, Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Sztuki, Już nie ma, bo nigdy nie było

10.30     mgr Karolina Grzywnowicz, Chwasty – prezentacja projektu artystycznego

10.50     mgr Ewelina Sasin, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Kultury, Stoberskiada – biografia na piechotę. Ku pamięci Jana Stoberskiego

 

11.10     dyskusja

 

11.30     mgr Michał Hyjek, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Intermediów, Konserwacja Wytworów Kultury poprzez używanie technologii cyfrowych w przestrzeni miejskiej. Sens zjawiska cyfryzacji kultury i ogólnego dostępu do danych cyfrowych

11.50     mgr Anna Lebensztejn, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii Sztuki, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Dematerializacja kolekcji Bunkra Sztuki

12.10     dr Przemysław Piekarski, Języki, które giną, języki, których już nie ma

 

12.30     dyskusja

przerwa

 

13.00     mgr Kinga Olesiejuk, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Rola protokołu konserwatorskiego w kolekcji sztuki efemerycznej Bunkra Sztuki

13.20     mgr Katarzyna Wincenciak, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, Znaczenie archiwizacji. Na przykładzie Archiwum Mikołaja Smoczyńskiego

13.40     mgr Marta Lisok, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii Sztuki, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Podejrzane powietrze:  zapachy w przestrzeni wystawienniczej

 

14.00     dyskusja

14.20     zakończenie pierwszego dnia konferencji

 

23 maja 2014 (piątek)

 

10.00     otwarcie konferencji

 

10.10     dr Marcin Polak, Multi-life-performens. Konceptualne rozwinięcie Continuum Jarosława Kozłowskiego

10.30     mgr Katarzyna Maciąg, Performance jako sztuka osobistego doświadczenia

10.50     mgr Jakub Wydrzyński, Z perspektywy wykonawcy „These Associations”. Efemeryczność jako założenie artystyczne akcji Tino Sehgala

 

11.10     dyskusja

 

11.30     mgr Jakub Kłeczek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Pikanteria czasu rzeczywistego w cyberformansach użytkowników portalu upstage.org.nz

11.50     Julia Szczęsna, Daria Kubisiak, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Performatyki, Zanikanie skuteczności

12.10     dr Jakub Kornhauser, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Romańskiej, Performance jako wiersz? Sygnalistyczna poezja gestualna Miroljuba Todorovicia i próby jej klasyfikacji

 

12.30     dyskusja

przerwa

 

13.00     mgr Karol Jóźwiak, Uniwersytet Łódzki, Kulturoznawstwo, Obrazy nieobecności

13.20     dr Rafał Koschany, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Kulturoznawstwa, Film – znikanie – interpretacja

13.40     mgr Miłosz Stelmach, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Sztuk Audiowizualnych, Kino niebyłe jako dyscyplina filmoznawcza? Nieistniejące filmy w dyskursie naukowym

 

14.00     dyskusja

przerwa

 

15.30     dr Łukasz Guzek, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce, Festiwal Sztuka i Dokumentacja – założenia programowe

15.50     prof. Antoni Porczak, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Intermediów, Mokre i suche pamięci

16.10     dr Małgorzata Kaźmierczak, Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, Re-enactment jako metoda artystyczna i konserwatorska

 

16.30     dyskusja

przerwa

 

17.00     dr Wojciech Stanisław Janiszewski, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Intermediów, Humanoid

17.20     dr Ewa Wójtowicz, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Edukacji Artystycznej, Poza cyfrowy niebyt. Strategie utrwalania sztuki Internetu

17.40     prof. Artur Tajber, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Intermediów, Dokumentacja – reprodukcja – reprezentacja – partytura

 

18.00     dyskusja i podsumowanie konferencji

 

19.00     Grzegorz Mart, Re-performance ensemble, Akademia Muzyczna w Krakowie, ul. św. Tomasza 43, sala kameralna

 

 

Rada programowa: prof. Artur Tajber (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie), dr Ewa Wójtowicz (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Anna Gregorczyk (Pismo kulturalne „Fragile”), Agnieszka Kwiecień (Pismo kulturalne „Fragile”), Krzysztof Siatka (Galeria Bunkier Sztuki)

 

Miejsce konferencji: Galeria Bunkier Sztuki, sala audiowizualna, Kraków, pl. Szczepański 3a

Konferencja otwarta dla publiczności – wstęp wolny.

 

Organizatorzy: Stowarzyszenie Fragile, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

Partnerzy: Wydział Intermediów ASP w Krakowie, Śródmiejski Ośrodek Kultury

Patronaty:
Pismo kulturalne „Fragile”, www.fragile.net.pl
Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA, http://aica.sztuka.edu.pl/
Radio KRK

 


Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym wystawie AWACS 1981–1983, prezentowanej w Galerii Bunkier Sztuki w dniach od 16 kwietnia do 25 maja 2014 r., więcej o wystawie >>

Wybrane wystąpienia zostaną opublikowane w nr 2/2014 pisma kulturalnego „Fragile”.

 

Pobierz materiały o konferencji:

01-program-konferencji-znikanie

02-znikanie-konferencja-informacja-prasowa

 

 

Kontakt: Stowarzyszenie Fragile, 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2
www.fragile.net.pl, konferencja@fragile.net.pl, fragile@fragile.net.pl, 12 422 19 55, wew. 19 lub 16

 

 

Dodaj odpowiedź