Autor: Jakub Kornhauser

doktor, literaturoznawca, tłumacz, krytyk, poeta. Wykładowca na Wydziale Filologicznym oraz na Wydziale Polonistyki UJ, gdzie prowadzi zajęcia z teorii i antropologii literatury, literatury awangardowej, a także współczesnej kultury Francji i Rumunii. Redaktor trzech monografii naukowych; ostatnio L’Auteur, le personnage, le lecteur dans les lettres d’expression française (wraz z M. Chrobak i W. Rapakiem, Kraków 2014). Zajmuje się literaturą eksperymentalną i (neo)awangardową, poezją francuską, rumuńską i polską, filmem, sztukami plastycznymi, kulturą Europy Środkowej oraz zagadnieniami przekładu.