Autor: Jakub Kornhauser

Jakub Kornhauser – literaturoznawca, poeta, eseista, tłumacz, współtwórca i pracownik Ośrodka Badań nad Awangardą Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt na Wydziale Filologicznym UJ, laureat Nagrody Poetyckiej Wisławy Szymborskiej za tom Drożdżownia (2016). Ostatnio wydał tom esejów rowerowych Premie górskie najwyższej kategorii (2020), monografię Preteksty, posłowia. Małe kanony literatury światowej (2019), tom prozy poetyckiej Dziewięć dni w ścianie (2019), a także przekłady książek Gherasima Luki, Miroljuba Todorovicia i Gellu Nauma. Redaktor trzech serii wydawniczych („awangarda/rewizje” – WUJ; „Rumunia Dzisiaj” – Universitas; „wunderkamera” – Instytut Mikołowski”) i czasopism („Romanica Cracoviensia”, „Nowa Dekada Krakowska”). Współpracownik Małopolskiego Instytutu Kultury, w ramach portalu Małopolska To Go projektuje i opisuje trasy rowerowe i spacerowe. Specjalizuje się w historii ruchów awangardowych w krajach Środkowej Europy i współczesnej kulturze krajów romańskich.