Autor: Katarzyna Koćma

badaczka literatury, tłumaczka poezji, amerykanistka. Zajmuje się kontrkulturą lat 60., fantastyką naukową oraz zagadnieniem intertekstualności. Obecnie doktorantka Wydziału Polonistyki UJ oraz publicystka, redaktorka oraz szefowa działu korekty magazynu ogólnofantastycznego „Smokopolitan”.