Autor: Michał Piętniewicz

Poeta, krytyk, prozaik, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa UJ. Opublikował Oddział Otwarty (Wrocław 2008), Odpoczynek po niczym (Kraków 2011), Tarnowskie baśnie i mity (Kraków 2012), Na oścież (Warszawa 2014). Publikował swoje szkice i wiersze m.in w „Akcencie”, „Twórczości”, „Zeszytach Literackich”, „Arcanach”, „Dekadzie Literackiej”, „Nowej Dekadzie Krakowskiej”, „Fragile”, „Odrze” oraz „Ha!arcie”. Stypendysta Prezydenta Miasta Krakowa za osiągnięcia w dziedzinie literatury w roku 2012. Obecnie członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz uczestnik grantu uczelnianego „Obrazy Boga w literaturze polskiej”.