Autor: Miłosz Markiewicz

historyk sztuki i kulturoznawca, doktorant w Zakładzie Estetyki i Antropologii Przestrzeni Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego. Interesuje się myślą markiza de Sade oraz etyką posthumanizmu. Uczestnik międzynarodowego seminarium „Human/Inhuman/Posthuman” prowadzonego przez Rosi Braidotti na Uniwersytecie w Utrechcie.