Autor: Piotr Cyniak

historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się sztuką pierwszej połowy XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem architektury, grafiki i malarstwa polskiego dwudziestolecia międzywojennego. Publikował w „Quarcie”, „Ochronie Zabytków”, „Renowacjach i Zabytkach”, „Rzucie” i „Spotkaniach z Zabytkami”.