Autor: Piotr Zieliński

pracuje na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej oraz w Instytucie Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk.  Zajmuje się zjawiskami falowymi w układach niskowymiarowych, prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z fizyki i fizjologii dźwięku.

  • Fizyka, muzyka, życie…

        Przedmiotem zainteresowania fizyki jest „fizys”, z greckiego φύσις – już w Homerowej „Odysei” rozumiana jako zespół mechanizmów leżących u podstaw wzrostu i kwitnienia roślin  ...
  • Fizyka, muzyka, życie…

    Przedmiotem zainteresowania fizyki jest „fizys”, z greckiego φúσις – już w Homerowej Odysei rozumiana jako zespół mechanizmów leżących u podstaw wzrostu i kwitnienia roślin – natura: ...