Autor: Robert Rybicki

ur. w 1976 r. w Rybniku, żyje, pisze, oczekuje na tom Dar Meneli w WBPiCAK w Poznaniu, mieszka w Krakowie; nikt na razie ze środowiska literackiego o niego nie musi się martwić, nawet Szczepan Kopyt.

  • Dycki bez postaci

    Najnowsza książka z wierszami Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego Nie dam ci siebie w żadnej postaci, wydana przez krakowskie wydawnictwo Lokator, przynosi nam – obeznanym i nieobeznanym z jego twórczością – uzupełnienie ...
  • Stacja Dawid

    Po lekturze pierwszego wiersza tomu Stacja wieży ciśnień Dawida Mateusza, wydanego przez Biuro Literackie, ustawił mi się odbiór Mateuszowej dykcji na falach Taranek–Brewiński. Stacja wpasowuje się ...
  • Aż do granic bluzgu

    Joanna Oparek jest poetką, której twórczość śmiało podciągnąć można pod praktyki surrealistyczne, jeśli surrealizm rozumieć jako nieskrępowany żywioł mowy, realizowany przez zapis automatyczny. W tomie Berlin ...